Real Life Escape Room

Regulamin Uciec.pl

1. Każda osoba, dokonująca rezerwacji na stronie internetowej, telefonicznie lub osobiście, jak i pozostałe osoby biorące udział w grze zobowiązane są do zapoznania się z treścią regulaminu przed dokonaniem rezerwacji.

2. Uczestniczenie w grze jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Podczas gry w uciec.pl uczestnicy zobowiązani są przestrzegać regulamin oraz stosować się do zaleceń obsługi.

3. Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.uciec.pl, telefonicznie pod numerem 735 300 664 lub osobiście w siedzibie Uciec.pl

4. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:

a) imię i nazwisko
b) numer telefonu kontaktowy
c) adres email
d) ilość osób biorących udiał
e) sposób płatności
f) dodatkowe informacje (np. faktura).

5.W pokojach zainstalowano kamery, dzięki którym obsługa może na bieżąco obserwować przebieg gry i w razie potrzeby udzielić uczestnikom podpowiedzi. W trakcie gry można skorzystać z podpowiedzi. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie ich wizerunku przy użyciu technik audiowizualnych w trakcie gry w celach niezbędnych do przeprowadzenia gry.

6.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
- Każda osoba przystępuje i uczestniczy w grze na własną odpowiedzialność. 
- Gra niewskazana jest osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego i innych zaburzeń psychicznych. 
- Osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających nie zostaną dopuszczone do gry. Obsługa może odmówić wpuszczenia całej grupy. 
- Zabrania się przynoszenia do uciec.pl przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie mogłoby utrudnić korzystanie z obiektu innym osobom lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, ich życia oraz zdrowia. 
- W obiekcie uciec.pl obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odużających 
- zabrania się używania zapalniczek, zapałek, itp. . 
- Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP na terenie całego obiektu Real Escape.

7.W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

8.W grze może uczestniczyć od 2 do 5 graczy.

9.Uczestnicy podczas gry odpowiadają w pełni za wyposażenie pokojów w Uciec.pl. W razie dokonania zniszczeń, zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z dokonaną wyceną.

10. Gra w pokoju trwa to 60 minut. Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie Uciec.pl dokładnie o godzinie rozpoczęcia gry. Nie ma potrzeby wcześniejszego przyjścia. Pracownicy Uciec.pl mają prawo skrócić gre grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut.

11.Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, tabletów, aparatów fotograficznych ani innych sprzętów elektronicznych itp... . Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo przerwać grę całej grupy.

12.Płatność 
- Płatności w Uciec.pl dokonać można wyłącznie gotówką w PLN lub Voucherem Prezentowym. 
- Koszt gry to 100,00 zł za pokój Tajemnice Dworca, lub 100,00 zł za pokój Legenda motoryzacji 126p. 
- Promocje oraz zniżki są czasowe i uznawane przy rezerwacji pokoi. 
- Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

13.Vouchery 
- Voucher prezentowy uprawnia do jednej gry w Uciec.pl w dowolnym pokoju. 
- Voucher można zakupić w siedzibie Uciec.pl Koszt Vouchera to 100,00zł. 
- Voucher prezentowy na dwa pokoje jest w promocyjnej cenie 170zł. 
- Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin do dowolnego pokoju i zaznaczyć „Voucher” w sposobie płatności.

14. PRZETWARZANIE DANYCH 
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu rezerwacji pokoju. 
Dane te są wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności firmy UCIEC.pl. 
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Zamek Paweł Surma, 
b) dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu rezerwacji dostępnych w danym momencie pokoi typu Escape Room, 
c) dane osobowe Klienta nie będą przekazywane osobom trzecim ani innym organizacjom, 
d) dane osobowe Klienta będą przechowywane od momentu złożenia rezerwacji do jej wykorzystania, nie dłużej jednak niż 31 dni od dnia zrealizowania rezerwacji. 
e) Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania, 
f) podanie przez Klienta danych osobowych oraz potwierdzenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem złożenia rezerwacji za pomocą strony www.uciec.pl

15.Uciec.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyn.